Тавтай морилно уу!

TSOGTO

2013-12-25, 09:29

бүдүүвчинд элемэнт нэмэх

1 арга

1.    Бүдүүвчийг идэвхжүүлнэ.

2.    Текст цонхыг нээнэ

3.    Нэг түвшинд элемэнт нэмэх тохиолдолд

-       Элемэнтийн өмнө нэмэх тохиолдолд тухайн мэдээлэлийн өмнө курсорыг байрлуулна

-       Элемэнтийн дараа нэмэх тохиолдолд тухайн мэдээлэлийн ард курсорыг байрлуулна.

4.    Enter   товч дарна.

2 арга

1.    Smart art tools дэхь design create graphic хэрэглүүрийн командын сум дээр дарна.

2.    Нээгдэх цэсээс командыг сонгоно. ( сонгогдсон  сумаас  хамаарч зарим команд идэвхгүй байдаг.)

-       Add shape after  дараа нэмэх

-       Add shape  before өмнө нь нэмэх

-       Add shape above дээр нь нэмэх

-       Add shape below доор нь нэмэх

-       Add assistant дэд элемэнт үүсгэх

Ш  Text цонхонд улаан хэрээс гарсан тохиолдолд бүдүүвчинд бүдүүвчийн элемэнт нэмэх боломжгүй.

Бүдүүвч ба бүдүүвчийн дүрсээс устгах

Бүдүүвчийг устгах тохиолдолд бүдүүвчийг идэвхжүүлж delete товчлуурыг гарнаас дарна. Бүдүүвчийн эгнээ ба холбоосыг устгах тохиолдолд дүрс тэмдэглэх аргаар тэмдэглэсний дараа delete товчлуур дээр дарна. Зөөх буюу хуулах үйлдэл дүрсний нэгэн адил гүйцэтгэнэ. Сонгогдсон загвараас хамаарч өөрөөр хэлбэл text цонх нь улаан хэрээс гарсан тохиолдолд бүдүүвчийн элемэнт хуулж тавих боломж байдаг.

Элемэнтийн түвшинг өөрчлөх

1 арга

1.    Тухайн элемэнтийг тэмдэглэнэ.

2.    Smart art  tools дэх design create graphic бүлэгт хандана.

 

-       Түвшин дээшлүүлэх тохиолдолд promote

-       Түвшин доошлуулах тохиолдолд demote командын хэрэглүүр дээр дарна .

2 арга

1.    Түвшинг өөрчлөх элемэнтэд харгалзах text цонхны мэдээлэлд нэг дарна.

2.    Түвшин дээшлүүлэх тохиолдолд shift + tab түвшинг доошлуулах тохиолдолд tab товчлуур дээр дарна.

Бүдүүвчийн элемэнт ба холбоосбг форматлах

Бүдүүвчийн элемэнт нь дүрс ба текстээс бүрдэх тул текст ба текстийн форматыг ашиглаж болно.  Үүн дээр бүдүүвчийн элемэнт хийгдэх форматуудын хэлбэр маяг хэмжээ  өнгө болон элемэнт дэх текстийг форматлах боломжууд нэмэгддэг.

Бүдүүвчийн дүрс ба түүний хэмжээг өөрчлөх

Бүдүүвчийн дүрсийг өөрчлөхдөө:                                                                                                             

 

1.    Тухайн дүрсийг бүдүүвчээс тэмдэглэнэ. Тухайлбал бүдүүвчийн элемэнтүүдээс түүж тэмдэглэхдээ ctrl товч дараастай элемэнт бүр дээр заагуураар дарна.

2.    Smart art tools дэх format shapes командын хэрэглүүр дээр дарна.

3.    Нээгдэх цэсээс дүрсийг сонгоно.

 Бүдүүвчийн хэмжээг өөрчлөхдөө бүдүүвчийн хүрээг заагуураар байрлуулан сумны чиглэлийн дагуу чирэх даралт хийнэ. Харин бүдүүвчийн тухайн хэмжээг өөрчлөхдөө дүрсний хэмжээг өөрчлөх аргаас гадна.

1.    Бүдүүвчээс дүрсийг тэмдэглэнэ.

2.    Smart art tools дэхь format shapes бүлэгийн дүрсийн хэмжээг томруулах бол larger багасгах бол smaller командын хэрэглүүр дээр дарна. Дахин дахин дарж хэмжээг ихээр өөрчлөнө.

 

Илгээх | 243 хүн уншсан | Бичсэн: tsogto

Сэтгэгдэл бичих
Сэтгэгдэл (0) | :

Шинэ нийтлэлүүд

ТАНИЛЦУУЛГА

my name is tsogto ...

бүдүүвчинд элемэнт нэмэх

1 арга 1.    Бүдүүвчийг идэвхжүүлнэ. 2.    Текст цонхыг нээнэ ...

вэб кодчилол

1.3x3  харьцаатай хүснэгт үүсгэд мөр бүрийг өөр өөр өнгөөр буд <html> <body> ...

бүдүүвч байгуулах

мэдээлэлийг хэрэглэгчтэй ойр байх үүднээс бүдүүвч хийх нь илүү тохиромжтой байдаг. Бүдүүвч хийх хя...

Зургийг хүрээлэх дүрс, өнгө хэлбэрийг өөрчлөх

Зургийг хүрээлэх дүрс, өнгө хэлбэрийг өөрчлөх 1.    Зургийг тэмдэглэнэ. 2. &...

дүрс зурах ба дүрсийг форматлах

Дүрс зурах ба дүрсийг форматлах Microsoft office системийн праграммууд дээр нэг буюу хэд хэдэн дү...

текстийн хэлбэр

Текстийн хэлбэр, маяг оруулж бичих Тукстийг нэг шулууны дагуу тодорхой форматтайгаар дүрслэж бол...

zail

 ...

zaillllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll

...

zaillllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll

...

zaillllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll

...

skull

...

Шинэ сэтгэгдлүүд

Тоолуур

Та миний 5217 дахь зочин боллоо. Баярлалаа :-):-)
 
xaax