Тавтай морилно уу!

TSOGTO

2013-12-03, 14:14

Зургийг хүрээлэх дүрс, өнгө хэлбэрийг өөрчлөх

Зургийг хүрээлэх дүрс, өнгө хэлбэрийг өөрчлөх

1.    Зургийг тэмдэглэнэ.

2.    Picture tools дэх format picture styles бүлэгт хандана. Үүнд:

¾   

Picture shape
командын хэрэглүүр дээр дарахад нээгдэх жагсаалтааас зургийн хүрээ дүрсийг сонгоно.

¾    Picture border командын хэрэглүүр дээр дарахад нээгдэх жагсаалтаас зургийн хүрээний өнгө шугамын хэлбэрийг сонгоно.

 

 

Sunset.jpg                   Sunset.jpg              

 

 

Зурганд эффэкт хийх

1.    Зургийг тэмдэглэнэ.

2.    Picture tools дэх format picture styles бүлгийн picture effect командын хэрэглүүр дээр дарна. Хандана.

3.    Нээгдэх цэсээс дээд цэсийг нээн сонголтыг хийнэ.

4.    Илүү нарийн тохиргоо хийх тохиргоог (цэсээс хамаарч өөр өөр байна) options командын сонгогно

 

 

 

Blue hills.jpg                        Blue hills.jpg 

 

 

Зургийг тайрах

1.    Зургийг тэмдэглэнэ

2.    Ажлын талбарын текстээс зургийг хүрээлэх хэлбэрийг сонгохдоо tools дэх format styles бүлгийн crop командын хэрэглүүр дээр дарна.

3.    Зураг дээр заагуурыг байрлуулна. Чирэх даралтын гүйцэтгэж зургийг тайрна

 

 

Water lilies.jpg                      Water lilies.jpg

 

 

                     

Зурганд бэлэн загвар ашиглах

1.        Зургийг тэмдэглэнэ

2.        Picture tools дэх format picture styles бүлгийн more товчлуур дээр дарна.

3.        Нээгдэх загваруудаас сонгоно.

 

 

 

 

 

Winter.jpg               Winter.jpg  

 

 

 

 

 

Зургийн гэрэлтүүлэлт ба өнгөний ялгаралт

 

1.    Зургийг тэмдэглэх

2.    Picture tools дэх format/adjust бүлэгт хандана.

3.    Гэрэлтүүлэлт  өөрчлөх тохиолдолд brightness, өнгөний ялгаралтийг өөрчлөх тохиолдолд contrast командын хэрэглүүр дээр дарахад нээгдэх жагсаалтаас сонгоно

4.    Илүү нарийн тохиргоог хийх тохиолдолд (цэсээс хамаарч өөр өөр байна) options командыг сонгоно.

 

 Sunset.jpg             Sunset.jpg

 

 

Format pictures харилцах цонхны тусламжтайгаар зургийг форматлах

1.    Зургийг тэмдэглэх

2.    Picture tools дэх format picture styles бүлгийн харилцах цонхийг нээнэ

3.    Нээгдэх Picture tools дэх харилцах цонхны зүүн хэсэгт хавтаснуудын нэр байрлах ба хавтасны нэр дээр нэг дарж хавтасыг нээнэ.хавтаснууд нь дараах өөрчлөлтийг хийх боломжийг олгоно

Fill хавтаснаас зургийн дэвсгэр өнгө буюу фоныг өөрчлөнө. (тэмдэглэгдсэн зургийг өөрөө фонтой тохиолдолд үр дүн ажиглагдахгүй ). Фонтыг арилгах тохиолдолд no fill цулгуй нэг өнгө сонгох тохиолдолд solid fill уусмал өнгө сонгох тохиолдолд gradient fill зураг буюу хээ сонгох тохиолдолд picture or texture fill сонголыг хийж харилцах цонхонд дэлгэгдэх холбогдох өөрчлөлтийг хийнэ

¾    Line color хавтаснаас зургийн хүрээний өнгийг сонгоно. Хүрээ шугамыг арилгах тохиолдолд no line цулгуй нэг өнгө сонгох тохиолдолд solid line уусмалын өнгө сонгох тохиолдолд gradient line сонголтыг хийж харилцах цонхонд дэлгэгдэх холбогдох өөрчлөлтүүдийг хийнэ.

¾    Line style хавтаснаас хүрээ шугамын хэлбэр форматыг өөрчлөнө.

¾    Shadow хавтаснаас сүүдрийн хэлбэр форматыг өөрчлөнө

¾    3d format хавтаснаас гурван хэмжээст дэх байрлал хэлбэр хэмжээ форматыг өөрчлөнө.

¾    3 D rotation хавтаснаас зургийг эвлүүлэх өнцөгийг өөрчлөнө

¾    Picture хавтаснаас зургийн гэрэлтүүлэл. Өнгийн ялгалт ба зургийн өнгө ялгаралаар нь будах өөрчлөлтийг хийнэ

¾    Text box хавтасыг нээж энэ харилцах цонхыг хаахгүйгээр бүдүүвч ба дүрсийг тэмдэглэж дүрс ба текстийн зэрэгцүүлэлт ба зайг өөрлөнө. Энэ үед харилцах цонхонд format shape болж өөрчлөгдсөн байдаг.

4.    Close товчлуур дээр дарна.

 

 

Winter.jpg                 Winter.jpg

Илгээх | 512 хүн уншсан | Бичсэн: tsogto

Сэтгэгдэл бичих
Сэтгэгдэл (0) | :

Шинэ нийтлэлүүд

ТАНИЛЦУУЛГА

my name is tsogto ...

бүдүүвчинд элемэнт нэмэх

1 арга 1.    Бүдүүвчийг идэвхжүүлнэ. 2.    Текст цонхыг нээнэ ...

вэб кодчилол

1.3x3  харьцаатай хүснэгт үүсгэд мөр бүрийг өөр өөр өнгөөр буд <html> <body> ...

бүдүүвч байгуулах

мэдээлэлийг хэрэглэгчтэй ойр байх үүднээс бүдүүвч хийх нь илүү тохиромжтой байдаг. Бүдүүвч хийх хя...

Зургийг хүрээлэх дүрс, өнгө хэлбэрийг өөрчлөх

Зургийг хүрээлэх дүрс, өнгө хэлбэрийг өөрчлөх 1.    Зургийг тэмдэглэнэ. 2. &...

дүрс зурах ба дүрсийг форматлах

Дүрс зурах ба дүрсийг форматлах Microsoft office системийн праграммууд дээр нэг буюу хэд хэдэн дү...

текстийн хэлбэр

Текстийн хэлбэр, маяг оруулж бичих Тукстийг нэг шулууны дагуу тодорхой форматтайгаар дүрслэж бол...

zail

 ...

zaillllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll

...

zaillllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll

...

zaillllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll

...

skull

...

Шинэ сэтгэгдлүүд

Тоолуур

Та миний 5217 дахь зочин боллоо. Баярлалаа :-):-)
 
xaax