Тавтай морилно уу!

TSOGTO

2013-11-27, 11:28

дүрс зурах ба дүрсийг форматлах

Дүрс зурах ба дүрсийг форматлах

Microsoft office системийн праграммууд дээр нэг буюу хэд хэдэн дүрсүүдийг зурж оруулах боломж байдаг.Тухайлбал шулуун, гоеметрийн үндсэн дүрсүүд сум тэнцүү талт дүрсүүд бүдүүвч схемийн дүрсүүд төрөл бүрийн од дарцаг хэлбэрийн дүрсүүд  тайлбар бичих дүрсүүд төдийгүй дурын дүрсийг зурах тэдгээрийг бүлэглэх форматла текст оруулан бичих хэлбэржүүлжу болно.

Жаазанд дүрс оруулах

Дүрс оруулахдаа түүнийг байрлуулах жаазыг зэхэх хэрэгтэй. Дүрсийн жааз нь баримтан дотор дүрсийг өөрчлөх хэд хэдэн дүрстэй нэгэн зэрэг ажиллахад дүрснүүдийн дэвсгэрийн загварчлахад тустай байдаг.

1.    Баримтанд курсорыг байрлуулна.

2.    Insert/iIIustrations бүлгийн Shapes командын хэрэглүүр дээр дарна.

3.    Нээгдэх цэснээс New Drawing Canvas командыг сонгоно.ажлын талбарт дүрсийн жааз үүснэ.

4.    Drawing Tools дэх Format/insert Shapes бүлгээс тухайн дүрсийг зурж оруулах багажыг сонгоно. Эсвэл More товчлуур дээр дарж багажнууын цэсийг нээж сонгож болно.

5.    Багаж сонгосны дараа ажлын талбарт үүссэн жаазанд хулганы заагуурыг шилжүүлнэ.

6.    Энэ үед хулганы заагуурыг +хэлбэртэй болох Lines ангиллын холбогч шугам зурах Curve Freedom Scribble  сонголтоос бусад сонголтын үед чирэх даралтаар дүрсийг зурж болно.

Хэрэв өндөр ба өргөны харьцааг тэнцүү байхаар дүрсийн хэмжээг тодорхойлон зурах бол (тухайлбал тойрог кватрат адил талт гурвалжин ) дүрсийн багажыг сонгон Shift  товчлуур дээр дараастай үед дүрсийг зурна. Хоёр тийш тэгш хэмжээтэйгээр дүрс оруулахдаа Ctrl товчлуурыг дараастайгаар чирэх даралтыг гүйцэтгэнэ. Зурагдсан дүрсүүд нь объект болно.

Дүрсүүдийн ангилал

Drawing Tools дэх Format/Insert Shapes бүлгийн More товчлуур дээр дарах эсвэл Insert/illustrations бүлгийн Shapes командын хэрэглүүр дээр дарахад нээгдэх цэсэнд дүрс зурах багажуудыг дараах байдлаар ангилсан байдаг. Үүнд

-       Recently Used Shapes { хамгийн сүүлд ашагласан дүрсүүд } сүүлд ашигласан дүрсүүдээс сонголт хийж дүрс оруулах буюу шугам зурж болно.

-       Lines [шугамууд] сумтай сумгүй шулуун холбогч болон муруй шугам зурах боломжийг олгоно.

-       Basic Shapes [үндсэн дүрс]нь түгээмэл хэрэглэгдэх дүрсүүдийг бармтанд оруулах боломжийг олгоно.

-       Block Arrows [хүрээтэй сум] нь сумны төрөл бүрийн хэлэрийг баримтанд оруулах боломжийг олгоно.

-       Flowchart [схем] нь схем диаграмд хэрэглэж болохуйц дүрсүүдийг оруулах боломжийг олгоно.

-       Starts and Banners [ од ба туг хэлбэрийн дүрсүүд] нь баримтанд төрөл бүрийн од туг, тэмдэг хэлбэрийн дүрсүүдийг оруулах боломжийг олгоно.

-       Callouts [тайлбар бичигдэх дүрс] нь зураг диаграмм зэрэгт зөөх талбарын хүрээний хэлбэрүүдийн сонголтуудыг ашиглах  оруулах боломж.

Холбогч шугам гэдэг нь шугамын хоёрүзүүр нь дүрсийн цэг дээр бэхлэгдсэн шулууныг хэлдэг. Хоёр дүрсийн холбогч шугуамаар холбох нь холбогдсон аль нэг дүрсийг зөөхөд холбогч шугамууд даган шилждэгээрээ ач холбогдолтой. Ийм схем  Зурахад их тохиромжтой. Шулуун өнцөглсөн муруй гэсэн 3 төрлийн холбогч шугам байдаг. Мөн холбогч шугамууд нь сумтай байж болдог.

Шугам холбогч                      өнцөглөсөн холбогч                               муруй  холбогч

                                                                                                             

 

 

 

 

 

Холбогч шугам татахдаа:

1.    Хлболт хийгдэх дүрсүүдийг нэг жаазанд оруулна.

2.    Drawing Tools дэх Format/Insert Shapes бүлгээс тухайн холбогч шугам татах багажийг сонгоно.

3.    Хулганы заагчийг холбох эхний дүрсэнд шилжүүлэхэд уг дүрсийн шугам дээр цэнхэр цэгүүд тэмдэглэгдэх бөгөөд тэдгээрээс нэг даралтаас сонгоод 2 дахь дүрсэнд заагуурыг шилжүүлэн уг дүрсэнд тэмдэглэгдэх цэнхэр цэг дээр нэг даралт хийнэ. Холболт хийгдсэн дүрсийн цэгүүд улаанаар тэмдэглэгдэнэ.

Олон өнцөгт, муруй болон дурын дүрс зурах

Curve, Freeform, Scribble багажнууд гоеметрийн үндсэн дүрсүүдийг зурж болохоос  гадна олон өнцөгт муруйгаас бүрдсэн дурын дүрсийг зурж болно. Зурахдаа:

1.    Баримтанд курсорыг байрлуулна.

2.    Insert/Illustrations бүлгийн Shapes командын хэрэглүүр дээр дарна.дүрсийг жаазанд биш, шууд ажлын талбар дээр зурж болно. /энэ тохиолдолд 6 дахь дугаараас үйлдлийг үргэлжлүүлнэ

3.    Нээгдэх цэснээс New Drawing Canvas командыг сонгоно.ажлын талбарт дүрсийн жааз үүснэ.

4.    Drawing Tools дэх Format/insert Shapes бүлгээс тухайн дүрсийг зурж оруулах багажыг сонгоно. Эсвэл More товчлуур дээр дарж багажнууын цэсийг нээж сонгож болно.

5.    Lines ангиллын багажуудаар дүрсийг зурахдаа дараахаас хамаарч багажийг сонгоно. Үүнд

-       Муруй зурах бол Curve

-       Шулуун ба муруйгаас бүрдсэн дүрс зурах бол Freeform

-       Гартаа үзэг бариад зурж байгаатай адилаар зурах бол Scribble багажийг сонгоно.

6.    Ажлын талбарт нэг дарах чирэх даралтаар зурна

-       Олон талт өнцөгт ба муруй зурах Freeform багажаар зурахдаа аль нэг өнцөгийн нэг дээр нэг даран хулганы заагчыг дараагийн цэгт шилжүүлэн дахин нэг дарна. Гэх мэтчилэн өнцгүүдийн талуудыг зуран төгсгөлийн цэг дээр товшиж дарах буюу Esc товслуур дээр дарна. Битүү олон цэгт зурах тохиолдолд эхлэлийн цэгийн ойролцоо хулганы заагчийг шилжүүлэн нэг дарна.

 


Илгээх | 454 хүн уншсан | Бичсэн: tsogto

Сэтгэгдэл бичих
Сэтгэгдэл (0) | :

Шинэ нийтлэлүүд

ТАНИЛЦУУЛГА

my name is tsogto ...

бүдүүвчинд элемэнт нэмэх

1 арга 1.    Бүдүүвчийг идэвхжүүлнэ. 2.    Текст цонхыг нээнэ ...

вэб кодчилол

1.3x3  харьцаатай хүснэгт үүсгэд мөр бүрийг өөр өөр өнгөөр буд <html> <body> ...

бүдүүвч байгуулах

мэдээлэлийг хэрэглэгчтэй ойр байх үүднээс бүдүүвч хийх нь илүү тохиромжтой байдаг. Бүдүүвч хийх хя...

Зургийг хүрээлэх дүрс, өнгө хэлбэрийг өөрчлөх

Зургийг хүрээлэх дүрс, өнгө хэлбэрийг өөрчлөх 1.    Зургийг тэмдэглэнэ. 2. &...

дүрс зурах ба дүрсийг форматлах

Дүрс зурах ба дүрсийг форматлах Microsoft office системийн праграммууд дээр нэг буюу хэд хэдэн дү...

текстийн хэлбэр

Текстийн хэлбэр, маяг оруулж бичих Тукстийг нэг шулууны дагуу тодорхой форматтайгаар дүрслэж бол...

zail

 ...

zaillllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll

...

zaillllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll

...

zaillllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll

...

skull

...

Шинэ сэтгэгдлүүд

Тоолуур

Та миний 5217 дахь зочин боллоо. Баярлалаа :-):-)
 
xaax